Kitchen staff list(Official members only)

ALL MEMBERS


 • KODAKA

 • RORO

 • RYUICHI

 • KIKU

 • HIKARUN

 • YUTA

 • Key

 • GYOKU

 • KAI

 • Reiki

 • CARAMERU

 • MOGURA

 • REI

 • YUNI

 • Kujira

 • SHIOSHIO

 • IRUKA

 • YUTA

 • Ayuka

 • YUKI

 • LEMU

 • MANAKANA

 • Sango

 • FUJIKO

 • Doragon

 • UTANE

 • Ikura

 • SHION

 • HARU

 • KONBU

 • MAFU

 • Ido

 • MARIA

 • Fumichan

 • KOROKORO

 • Kaname

 • SUZU

 • Haluna

 • MITCHY

 • HIYO

 • HARUTO

 • YABU

 • SHIBA

 • RYUSUKE

 • FUYU

 • TOMO

 • MANA

 • POOH

 • ROH

 • KAKERU

 • HIRO

 • SUGAR

 • Tsurugi

 • REON

 • MUTSUKI
Reservation
Back To Top